Skip to Main Content

מדריך לשימוש במערכת Pure

מדריך לשימוש במערכת pure


צוות Pure בספרייה

כניסה לפורטל

כניסה לממשק ניהול

 

פרסומים אקדמיים מופיעים ב-Pure כתפוקות מחקר (Research Output). 

הוספת פרסום

ניתן להוסיף פרסום חדש למערכת בלחיצה על הכפתור הירוק בצידו הימני של המסך:

תיפתח חלונית חדשה ובה, בתפריט משמאל, יש ללחוץ על Research output כדי לבחור מבין האפשרויות השונות להוספת פרסום:

  • Create from template - יש לבחור את סוג הפרסום מתוך האפשרויות הקיימות במערכת ולמלא בתבנית שנפתחת את מירב הפרטים אודות הפרסום.
  • Import from online source - ניתן לבחור מבין מאגרי המידע שהמערכת מציעה ולחפש בעזרת הקלדת פרטי הפרסום בטופס ולחיצה על הכפתור Search. לחיצה על כפתור Import המופיע לצד פרטי הפרסום תיצור רשומת פרסום מלאה בפרטים המופיעים במאגר. חשוב לודא שפרטי הפרסום נכונים ולתקן במידת הצורך. בסיום יש ללחוץ על כפתור Save כדי להוסיף את הפרסום לרשימת פרסומיך.
  • Import from file – ניתן לבחור מבין סוגי הקבצים שהמערכת מסוגלת לייבא (BibTex, RIS או Cerif), לאחר לחיצה על כפתור Import תיווצר רשומת פרסום. חשוב לודא שפרטי הפרסום נכונים ולתקן במידת הצורך. בסיום יש ללחוץ על כפתור Save כדי להוסיף את הפרסום לרשימת פרסומיך.

הסרת שיוך פרסום

אם ברשימת פרסומיך מופיע פרסום ששויך אליך בטעות (או פרסום שאינך רוצה שייכלל בין פרסומיך) ניתן להסיר את שיוכו אליך באחת משתי הדרכים הבאות:

  • לחיצה על גלגל ההגדרות המופיע מימין לפרטי הפרסום (מופיע רק במעבר העכבר על פרטי הפרסום) ובחירה באפשרות “Not mine - disclaim content”:

  • לחיצה על כותר הפרסום כדי להיכנס לרשומה המלאה ובסוף הרשומה לחיצה על הכפתור “Disclaim this content”:

שיוך פרסום

במקרים בהם קיים במערכת פרסום שלך אך הוא אינו משויך אליך (למשל, במקרה שחיברת אותו במשותף עם חוקרים אחרים באו"פ שכבר טענו אותו למערכת אך שכחו לשייך אותו אליך) ניתן לשייך את הפרסום הקיים ולחסוך את הצורך בהקלדת פרטיו.
יש ללחוץ על  “Research Output” ולהסיר את המסנן “My content” מהחיפוש (ממוקם מתחת לשורת החיפוש):

 

כעת ניתן לחפש את הפרסום שברצונך לשייך. 
כאשר הפרסום מופיע בין התוצאות ניתן לשייכו באחת משתי הדרכים הבאות:

  • לחיצה על גלגל ההגדרות המופיע מימין לפרטי הפרסום (מופיע רק במעבר העכבר על פרטי הפרסום) ובחירה באפשרות “Mine - claim content”:

  • לחיצה על כותר הפרסום כדי להיכנס לרשומה המלאה ובסוף הרשומה לחיצה על הכפתור “Claim this content”:

תצוגת פרסומים בפורטל

ניתן לקבוע עבור כל פרסום ב- Pure את מידת הנראות שלו בפורטל Pure. 
ברירת המחדל היא “Public” (זמין לצפייה לכלל הציבור, ללא הגבלה) אך היא ניתנת לשינוי במסך עריכת רשומת הפרסום תחת הסעיף “Visibility”:

בנוסף, פורטל Pure מציג רק פרסומים בסטטוס Validated:

כל שינוי שיבוצע ברשומת פרסום ב- Pure על-ידי חוקר/ת יהפוך את סטטוס הפרסום ל For Validation וידרוש אישור מצד מידען מצוות הספרייה. 
בדרך זו נוכל לעקוב אחר השינויים במערכת ולסייע לך לשמור על רשימת פרסומים מלאה ומדויקת.
 


   

ניתן לפנות במייל לצוות Pure בספריית האו"פ בכל שאלה בנוגע למערכת ולשימוש בה:

 CRIS_Library@openu.ac.il