Skip to Main Content

מדריך לשימוש במערכת Pure

מדריך לשימוש במערכת pure


צוות Pure בספרייה

כניסה לפורטל

כניסה לממשק ניהול

ברוכים הבאים ל-Pure

Pure היא מערכת מסוג CRIS (Current Research Information System) שנבחרה לשימוש באוניברסיטאות בישראל ובעולם במטרה לספק תמונת מצב עדכנית של זירת המחקר במוסדות האקדמיים. המערכת מרכזת נתונים אודות פירסומים, מיזמי מחקר, תקציבים ומלגות ומאפשרת שיוכם לסגל האקדמי ולתלמידי המחקר השותפים בהם.
מעבר לתפקיד שממלאת המערכת בשירות חופש המידע, בהיותה מערכת בינלאומית היא מסוגלת לזהות ולעדכן קשרים ושיתופי פעולה בין חוקרים על סמך הנתונים הזורמים אליה תדיר ממוסדות אקדמיים ברחבי העולם.
מערכת Pure כוללת פורטל חיצוני באמצעותו תציג האוניברסיטה את הפעילות המחקרית המתנהלת בה ברמת החוקר הבודד, היחידה האקדמית והמוסד כולו.
מערכת Pure מאפשרת לכל חוקר וחוקרת לנהל את קורות החיים האקדמיים במערכת אחת, לעדכן תחומי עניין ופעילות ולחשוף את פעילותם המחקרית בפני עמיתים ובפני כלל הציבור.


   

ניתן לפנות במייל לצוות Pure בספריית האו"פ בכל שאלה בנוגע למערכת ולשימוש בה:

 CRIS_Library@openu.ac.il