Skip to Main Content

מדריך לשימוש במערכת Pure

מדריך לשימוש במערכת pure


צוות Pure בספרייה

כניסה לפורטל

כניסה לממשק ניהול

פרופיל אישי 

 

תפקיד הפרופיל האישי שלך ב- Pure לשקף את מחקריך ולספק מידע אישי עליך ועל פעילותך המחקרית.

באפשרותך להוסיף, לערוך ולשנות מידע זה באופן עצמאי בדף הפרופיל כך שהפרופיל המוצג בפורטל ישקף נכונה אותך ואת עבודתך.

כדי לנהל את הפרופיל האישי עליך להיכנס למערכת Pure וללחוץ על הקישור Edit profile:

לתשומת ליבך: בסיום כל שינוי יש ללחוץ על כפתור Save המופיע בתחתית המסך

מסך עריכת הפרופיל כולל מספר כרטיסיות ולא כל השדות בו פתוחים לעריכה.

כרטיסיית Fingerprints - לעריכת Fingerprints, מילות המפתח הייעודיות של Pure

Fingerprints נוצרים במערכת באופן אוטומטי ומבוססים על תפוקות המחקר הקיימות
במערכת לכל חוקר. לא ניתן להוסיף Fingerprints חדשים אך ניתן להסיר מהתצוגה 
Fingerprint שאינו משקף לדעתך את תחום המחקר שלך. 
להסרת Fingerprint יש ללחוץ על ה-X האדום המופיע לצידו.

כרטיסיית Portal profile - לעריכת תצוגת הפרופיל שלך בפורטל

באמצעות כרטיסייה זו ניתן לקבוע האם יוצגו רכיבים מסוימים בפרופיל שלך בפורטל כמו מפת שיתופי הפעולה, מדדי ציטוטים ועוד.

כרטיסיית Metadata - לעריכת מידע אישי עליך

שֵׁם פרטי ומשפחה (First/Last name):

שמך מוצג כפי שהוא מוצג במערכות משאבי אנוש באו"פ ואינו ניתן לעריכה.

גרסאות שם (Name Variants):

רלבנטי לחוקרים הידועים בשם אחר מזה המופיע במערכת או משתמשים בגרסאות שונות לשמם בפרסומים שונים. 
בשדה זה ניתן להוסיף גרסאות שונות לשמך. חשוב להגדיר שם ברירת מחדל 
לפרסומים (Default publishing name), כדי שהמערכת תוכל לבצע אופטימיזציה לחיפוש האוטומטי של פרסומיך במאגרי המידע המקוונים.

תואר (Title):

באפשרותך להוסיף תואר או לשנות את התואר הקיים אם הוא שגוי.

ID (מזהה ייחודי):

בשדה זה ניתן להוסיף מזהי מחקר ייחודיים כמו Researcher ID, Mendeley profile ID ועוד. אין לשנות את מזהי Scopus Author ID ו- ORCID ID הקיימים במערכת.

תמונת פרופיל (Profile photo):

מומלץ להעלות תמונה ולהתאים את הפרופיל שלך באופן אישי  

קישורים (Links):

באפשרותך להוסיף קישורים לאתרים אישיים או לפלטפורמות מדיה חברתית רלוונטיות.

השכלה/הסמכה (Education qualification):

באפשרותך להוסיף כישורים אקדמיים או
מקצועיים לפרופיל כדי לספק מידע נוסף 

מילות מפתח (Keywords):

באפשרותך להוסיף מילות מפתח המייצגות את תחומי המחקר שלך. הן יוצגו בפורטל, תחת דף הסקירה שלך (Overview).


   

ניתן לפנות במייל לצוות Pure בספריית האו"פ בכל שאלה בנוגע למערכת ולשימוש בה:

 CRIS_Library@openu.ac.il